Poprzedni
Następny

Przemysł

GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND w Gliwicach

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje sterowania, przeciwpożarowe rozbudowywanych hal produkcji samochodów Opel. Kilka projektów rozbudowy zakładu.

METSA TISSUE in Krapkowice

MV and LV electrical installations and control installations for technological lines of paper production.

VLASSENROOT POLAND w Gliwicach

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje niskoprądowe nowej hali produkcji elementów konstrukcji stalowych.

L’OREAL KOSMEPOL w Piasecznie

Instalacje elektryczne SN i NN dwóch nowych hal rozbudowywanego zakładu produkcji kosmetyków.

FAMUR S.A. w Katowicach

Instalacje elektryczne SN i NN nowych hal produkcji kombajnów górniczych.
Instalacje elektryczne i niskoprądowe obiektów biurowych.
Modernizacja sieci SN i NN zasilania zakładu.

SAINT GOBAIN w Dąbrowie Górniczej

Linie kablowe i stacja transformatorowa w zakładzie GLASS.
Instalacje elektryczne linii technologicznej – laminacji szkła w zakładzie GLASS.
Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje niskoprądowe hali produkcyjnej KATEX II – w zakładzie SECURIT.
Instalacje nowej hali produkcji szkła w zakładzie GLASS – stacja zasilania – 43 pola rozdzielni SN, 12 transformatorów 1,6 MVA oraz rozdzielenie NN, instalacje zasilania, oświetlenia i sterowania zakładu.

SAINT GOBAIN w Żarach

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje niskoprądowe nowej hali linii technologicznej obróbki szkła.

ZAK S.A. – Zakłady Azotowe w Kędzierzynie – Koźlu

prace remontowe oraz inwestycyjne w zakresie projektu, dostaw i montażu instalacji średniego i niskiego napięcia oraz instalacji akpia. Dostawa i montaż rozdzielni średniego i niskiego napięcia, linii i tras kablowych, oświetlenia, układów zasilania, sterowania i automatyki linii technologicznych, baterii akumulatorów i ups, linii światłowodowych, systemów telekomunikacji, instalacji przeciwpożarowych, modernizacja istniejących instalacji,
instalacje elektryczne SN i NN oraz akpia nowej linii produkcji kwasu azotowego,
wymiana rozdzielni średniego napięcia, 6 kV – 56 pól,
instalacje systemu opomiarowania poboru mediów,
wymiana linii kablowych 30 kV i 6kV.

ARCELOR MITTAL – Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach

Prace remontowe i inwestycyjne w zakresie projektu, dostaw i montażu instalacji średniego i niskiego napięcia, instalacji zasilania, sterowania i automatyki linii technologicznych.
Instalacje zasilania, sterowania i oświetlenia nowych baterii koksowniczych – linii technologicznych produkcji koksu.

ARCELOR MITTAL – Huta w Świętochłowicach

Instalacje elektryczne SN i NN hali linii powlekania blach.

ARCELOR MITTAL – Huta w Katowicach

Instalacje elektryczne SN i NN oraz sterowania instalacji odpylania pieca hutniczego.

WEBER POLSKA (KUNSTSTOF – TECHNIK) w Goleniowie

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje niskoprądowe budynku biurowego oraz 3 hal produkcyjnych zbiorników i aparatów z tworzyw sztucznych.

ESSILOR w Warszawie

Instalacje elektryczne zakładu produkcji soczewek optycznych.

AIR PRODUCTS w Kędzierzynie-Koźlu

Linia kablowa SN zasilania zakładu oraz modernizacja instalacji elektrycznych warsztatu cystern.

ELECTRICAL COMPONENTS INTERNATIONAL (ECI) w Bielsku-Białej

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje niskoprądowe nowego zakładu produkcji komponentów elektrycznych dla sprzętu AGD.

APV MANUFACTURING / SPX FLOW TECHNOLOGY w Bydgoszczy

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje niskoprądowe nowego zakładu produkcji elementów metalowych.

PLASTAL w Gliwicach

Modernizacje instalacji elektrycznych SN i NN istniejącego zakładu produkcji części samochodowych.

HENKEL w Raciborzu

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje akpia rozbudowanego zakładu.
Instalacje zasilania i sterowania linii sulfonacji środków piorących.

KELLOGG’s w Kutnie

Instalacje elektryczne SN i NN oraz niskoprądowe nowego zakładu produkcji spożywczej.

KRONOSPAN w Szczecinku i Dobroszycach

Instalacje elektryczne SN i NN nowych linii produkcyjnych w fabrykach płyt wiórowych.

STEICO (EKOPŁYTA) w Czarnkowie

Instalacje elektryczne SN i NN w nowych halach rozbudowywanych zakładów płyt wiórowych oraz dla nowych linii produkcyjnych.
Modernizacja stacji transformatorowej, instalacji oświetlenia oraz instalacji zasilających linie technologiczne.

HOMANIT w Karlinie

Instalacje zasilania nowej linii lakierowania oraz dwóch linii wielopił w zakładach produkcji cieńkich płyt wiórowych HDF.

NGK CERAMICS w Gliwicach

Instalacje elektryczne SN i NN linii technologicznych produkcji katalizatorów.
Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych 2 x 800 kVA oraz 1000 kVA wraz z instalacjami.

JABIL CIRCUIT w Kwidzynie

Dostawa i montaż stacji transformatorowych oraz baterii kondensatorów.
Instalacje elektryczne SN i NN nowobudowanej fabryki paneli LCD.

ELECTROLUX w Siewierzu

Instalacje zasilania i sterowania linii produkcji sprzętu AGD.

TRW w Gliwicach

Instalacje oświetlenia i zasilania linii technologicznych zakładu oraz dostawa i montaż agregatu.

FAURECIA w Jelczu-Laskowicach

Instalacje elektryczne nowego budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego zakładu produkcji części samochodowych.

HUTCHINSON w Bielsku-Białej

Instalacje elektryczne SN i NN nowego zakładu produkcji elementów klimatyzacji samochodowych.

COCKERILL SAMBRE w Liege – Belgia

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje sterowania filtrów linii produkcji koksu na terenie koksowni.

CUKROWNIA GLINOJECK

Instalacje elektryczne magazynu cukru i pakowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym.

LAFARGE CEMENT w Małogoszczy

Instalacje elektryczne dla linii suchego wypału klinkieru w cementowni Lafarge – Kujawy oraz remont pieca #2 w cementowni Małogoszcz.

VITROSILICON w Iłowej

Modernizacja systemu zasilania huty szkła oraz wykonanie instalacji elektrycznych w dwóch nowych halach produkcji szkła.

GUARDIAN w Częstochowie

Instalacje elektryczne SN i NN nowobudowanej huty szkła oraz instalacje zasilania linii technologicznej „coater line” – powlekania szkła