Poprzedni
Następny

ENGIE ELEKTROMONTAŻ świadczy usługi w zakresie w zakresie doradztwa, projektowania, montażu, uruchomienia oraz serwisu całego zakresu instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia, instalacji niskoprądowych oraz instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej oraz systemów automatyki.

Posiadany potencjał, wieloletnie doświadczenie zdobyte w działalności krajowej i zagranicznej, poparte przynależnością do międzynarodowej, potężnej grupy ENGIE, stawia naszą spółkę w pozycji solidnej i wiarygodnej firmy, zapewniającej kompleksowość oraz najwyższą jakość i terminowość wykonywanych usług a także silną wiarygodność finansową.

Obecnie Spółka zatrudnia na umowy o pracę około 100 wykwalifikowanych pracowników. W skład tej grupy wchodzi doświadczona kadra inżynierska oraz zespół własnych, doświadczonych elektromonterów. Spółka dysponuje bogatym wyposażeniem technicznym, zapleczem biurowym i warsztatowym oraz odpowiednim kapitałem finansowym do realizacji swojej działalności

Tworzymy koncepcje, wykonujemy projekty oraz optymalizujemy rozwiązania techniczne w zakresie  instalacji elektrycznych, niskoprądowych oraz automatyki przemysłowej.

Wykonujemy montaże nowych instalacji a także modernizujemy istniejące instalacje elektroenergetyczne. Prefabrykujemy rozdzielnie elektryczne niskiego napięcia, świadczymy usługi serwisowe, wykonujemy przeglądy instalacji oraz oceny stanu technicznego a także prace pomiarowe.

W swojej działalności zapewniamy najwyższe standardy w zakresie jakości, organizacji oraz nadzoru wykonywanych prac. Stosujemy najnowsze i jednocześnie sprawdzone technologie. Zapewniamy zgodność wykonywanych instalacji z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi. Kładziemy szczególny nacisk na zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania prac, na przestrzeganie najbardziej rygorystycznych wymagań i standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli jakości. Dochowujemy najwyższych standardów etycznych we własnej organizacji a także w obszarze współpracy biznesowej. Szczególny nacisk kładziemy na aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego.

ENGIE ELEKTROMONTAŻ należy do jednej z największych na świecie grup przemysłowo-usługowych ENGIE, działającej w obszarach: wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej przy wykorzystaniu niskoemisyjnych źródeł energii takich jak farmy wiatrowe, źródła termalne, fotovoltaika, biomasa, gaz naturalny; wydobycia, przesyłu i dystrybucji gazu naturalnego; szerokiego zakresu usług technicznych;  wytwarzania i dystrybucji energii cieplej oraz chłodu;  elektromobilności; sprzedaży energii; zarządzania ryzykiem oraz finansowania inwestycji.

Grupa ENGIE zatrudnia na świecie około 150 000 pracowników, prowadzi swoją działalność w około 70 krajach oraz generuje przychody w wysokości około 65 miliardów euro rocznie. Akcje grupy ENGIE notowane są na giełdach papierów wartościowych w Paryżu oraz Brukselii i są reprezentowane w głównych międzynarodowych indeksach: CAC 40, BEL20, DJ Euro Sooxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe i Euronext Vigeo (Eurozone 120, Europe 120, France 20). Grupa ENGIE: www.engie.com/en/group/summary

ENGIE Elektromontaż to niezawodny partner przy realizacji inwestycji.

ENGIE ELEKTROMONTAŻ – HISTORIA

01-10-2002 r. – utworzenie PRE ELEKTROMONTAŻ-POŁUDNIE SP. z o.o.

Na mocy porozumienia pomiędzy firmą Elektromontaż-1 Katowice S.A., jej ówczesnym właścicielem – firmą Moeller GmbH i przedstawicielem firmy  FABRICOM S.A. (spółka z grupy GDF SUEZ),  doszło do zawarcia umowy inwestycyjnej. Przedmiotem tej umowy była sprzedaż przez Elektromontaż 1 Katowice S.A. części majątku przedsiębiorstwa oraz przekazanie na podstawie porozumienia stron, pracowników zatrudnionych w części firmy zajmującej się wykonawstwem usług elektromontażowych. W oparciu o przejętych pracowników oraz nabyte składniki majątkowe powołano nową spółkę. Ta sprzedaż była wynikiem realizacji zamierzeń inwestycyjnych inwestorów strategicznych:
– niemieckiego koncernu Moeller GmbH, którego celem było skoncentrowanie i rozwój przedmiotu działalności firmy Elektromontaż–1 Katowice S.A. na produkcji rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napięcia,
– belgijskiej firmy  FABRICOM S.A. , której celem był rozwój działalności w zakresie świadczenia usług elektromontażowych.
Dzięki tej umowie, PRE Elektromontaż – Południe Sp. z o.o., przejęła dorobek i doświadczenie wypracowane przez ponad 50 lat w trakcie realizacji wielu projektów w kraju i zagranicą.

2003 r. – utworzenie spółki FABRICOM POLSKA Sp. z o.o.

2003 r. – utworzenie oddziału w Bydgoszczy.
Zatrudnienie pracowników PRE Elektromontaż z Bydgoszczy.

2004 r. – utworzenie oddziału Export we Francji,
Początek współpracy z firmą INEO Francja, działalności exportowej, rozpoczęcie 8-letniego kontraktu w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych CERN w Genewie – instalacje dla przyśpieszacza cząstek elektronowych oraz innych kontraktów na terenie Francji.

2008 r. – zmiana właściciela spółki – GDF SUEZ Energy Services
Dotychczasowy jedyny udziałowiec FABRICOM GTI S.A. w wyniku zmian w strukturze organizacyjnej grypy kapitałowej przekazał udziały spółki do swojego właściciela GDF SUEZ Energy Services.

2015 r. – zmiana nazwy spółki – COFELY Elektromontaz Sp. z o.o.

Decyzją właściciela spółka zmieniła nazwę na nową, uwzględniają markę COFELY, która posługiwały się spółki grupy kapitałowej GDF SUEZ z dywizji spółek świadczących usługi techniczne.

2017 r. – ponowna zmiana nazwy spółki – ENGIE Elektromontaż Sp. z o.o.

Ze względu na decyzję właściciela o zmianie własnej nazwy z GDF SUEZ na ENGIE, spółka podobnie jak wszystkie spółki na świecie należące do grupy kapitałowej, zmieniła nazwę uwzgledniając nową markę ENGIE.