Poprzedni
Następny

ENGIE ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o. wykonuje w pełnym zakresie usługi elektromontażowe na terenie kraju oraz za granicą.
Wykonujemy instalacje dla:
– przemysłu,
– energetyki,
– ochrony środowiska.
– budownictwa wielkopowierzchniowego,
– infrastruktury.
Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, realizacji dostaw, montażu i serwisu.

Wykonujemy:
Instalacje elektryczne średniego i niskiego napięcia.
– Stacje transformatorowe, agregaty, instalacje UPS oraz baterie akumulatorów
– Zewnętrzne linie kablowe NN i SN
– Kanalizacje dla instalacji
– Oświetlenie zewnętrzne
– Oświetlenie wewnętrzne – podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne
– Rozdzielnie elektryczne średniego i niskiego napięcia
– Wewnętrzne trasy kablowe i linie kablowe
– Układy pomiarowe
– Wewnętrzne instalacje zasilające
– Instalacje zasilania i sterowania technologii
– Pomiary, rozruchy, szkolenia, przeglądy

Instalacje niskoprądowe:
– systemy telewizji przemysłowej CCTV,
– systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP,
– dźwiękowe systemy ostrzegania DSO,
– systemy kontroli dostępu AC,
– instalacje alarmowe i antywłamaniowe SSWiN,
– okablowanie strukturalne,
– systemy teletechniczne i telekomunikacyjne,
– sieci światłowodowe,
– pomiary, uruchomienia, szkolenia, przeglądy.

Instalacje aparatury kontrolno-pomiarowej AKPiA.
– dostawa i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
– uruchomienia, pomiary, rozruchy.

Serwis instalacji elektrycznych
– naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne,
– konserwacja, przeglądy, modernizacja i remonty,
– ocena stanu instalacji i urządzeń elektrycznych przy użyciu kamery termowizyjnej